Projektledarutveckling

Projekt Live

Upplevelsebaserad projektutbildning som bygger på alla projektets delar plus en del av Balance Scorecard. Detta är definitivt en utbildning utöver det vanliga. Utbildningen är öppen för den som har intresse av att utveckla sig inom projektvärlden.

Oavsett om du är erfaren projektledare eller ny som projektmedarbetare kommer du att utvecklas under denna utbildning.

Utbildningen tar emot 16 deltagare/gång och sträcker sig från fredag till torsdag. Fredagen ägnas åt projektteori så att alla har en gemensam plattform att stå på. Sent under eftermiddagen delas gruppen in i grupper om 3-4 personer/grupp och får då också reda på vart i Europa vi ska samt den projektbeskrivning som ska göras och redovisas. Avresa till annat Eu-land sker söndag f.m. Temat för respektive utbildning ser lite olika ut beroende av vilka deltagare som är med. Utifrån projektbeskrivningarna gäller det att klara alla i ett projekt förekommande uppgifter.

Redovisning av vad respektive grupp kommit fram till sker på onsdag eftermiddag på plats ute i Europa. Under redovisningarna finns, förutom kursledare och övriga grupper, en person från det aktuella landet med för att bedöma det arbete som utförts.

Projektutbildning

Att jobba i projekt innebär så mycket mer än att bara ta sats mot det uppsatta målet med projektet. Förutsättningen för lyckade projekt sitter i vilken medvetenhet samtliga projektmedarbetare har. Det räcker inte med en teoretiskt välutbildad projektledare för att driva projektet framåt. Det krävs en grupp projektmedarbetare som är motiverade och ser nyttan med projektet.

Ju mer medveten och engagerad en grupp är ju bättre blir resultatet, självklart skulle man kunna säga, men vår erfarenhet säger att det långt ifrån alltid ser ut på det viset. Det är lätt att säga att målet, tiden, syftet, avgränsningarna, de ekonomiska ramarna, fördelning av arbetsuppgifter m.m. är det som avgör allt.

Vår erfarenhet är att samtliga av dessa projektets hörnstenar effektiviseras av att ge samtliga projektdeltagare en gemensam bas att stå på. Ju mer medarbetaren får en helhetssyn av projektet ju bättre kommer medarbetaren att se betydelsen av sin egen roll och desto bättre förberedd för nästa och nästa projekt, vilket ju är syftet med en lärande organisation.

Våra projektutbildningar bygger på en mix av medvetenheten om strukturerna i ett projekt och den personliga delaktigheten. Vi jobbar med allt från kortare kurser till längre utbildningar där vi kan finnas med under det att projekt bedrivs på resp. arbetsplats. Omfattning och målsättning med utbildningen sätter vi tillsammans med er.

Vår kanske mest omtalade projektutbildning hittar du i menyn under rubriken Projekt Live.