Personalutveckling

Arbetsledarutbildning

Arbetsledarutbildningen har fokus på mötet mellan ledning, arbetsledare och kollegor. En bra arbetsledare förstår sig själv och därmed sin omgivning. En bra arbetsledare skapar trivsel som gör att medarbetare stannar kvar. En bra arbetsledare är navet i organisationen. En arbetsledare som känner sig sedd och får utvecklas stannar och skapar medvärde som sprider sig i hela organisationen.

Arbetsledarrollen handlar ofta om förmågan att samtidigt behandla flera olika perspektiv som t.ex. mål, medarbetare, kvalité, ekonomi, förhållningssätt, kund m.m.

Några av de teman vi jobbar med är ledarskap, kommunikation, konflikthantering, parallella processer, formellt och reellt ledarskap, självbildens betydelse, samtal m.m.

Arbetsledarutbildningen ger förutsättningar för att klara sin roll som en bra arbetsledare.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi lägger upp våra utbildningar. Vi kommer gärna på ett förutsättningslöst möte med dig om du vill.

Personlig assistentutbildning

Vi erbjuder allt från bas till specialisering. Utbildningarna är allt från en dag till ettåriga. Om alla personliga assistenter har en god möjlighet att utveckla sig kommer yrket att få högre status. En assistent med goda kunskaper i det uppdrag han/hon är satt att utföra kommer att uppskatta sitt jobb och får en mindre svår arbetsuppgift. En personlig assistent du satsar på stannar.

Våra utbildningar har som huvuduppgift att hjälpa den personliga assistenten att hitta ett förhållningssätt i det dagliga arbetet som är till gagn både för assistenten, brukaren och ev. anhörig.

Vår basutbildning är på 2+2 dagar med 3-4 veckors mellanrum. Vi jobbar bl.a. med: Värdegrundsarbete, personlig profil, parallella processer, förhållningssätt, kommunikation, trygghetsövningar, trygghets/bekvämlighetszoner, självkänsla, tillit, självförtroende och det goda samtalet.

Dagarna är en mix av korta inspirerande föreläsningar, diskussioner, reflektioner, grupparbeten och upplevelsebaserade övningar som på ett pedagogiskt och lättsamt sätt skapar ett tillåtande klimat i gruppen.

Mellan träffarna jobbar deltagarna med en uppgift som har med förhållningssätt att göra och ska ske under sin tid hos sin brukare.