Utbildningar

Vi lär oss ständigt nya saker, tempot och utvecklingen i de flesta företag går snabbare och ställer stora krav på medarbetare.

Kunskapsöverföring inom det egna företaget kommer i framtiden att ha ännu större betydelse än tidigare dels p.g.a. utvecklingstakten men även de kommande pensionsavgångarna. De flesta tjänster kräver en större förmåga än tidigare att hantera flera perspektiv vilket gör arbetslagets betydelse än större. Fungerande grupper där kunskapsöverföring och arbetslagsutveckling är naturliga inslag är de kommande vinnarna.

Ordet utbildning kopplas ofta till skolans värld på gott och ont. Att jobba med vuxna är för oss något annat än den ”traditionella skolan”, det är att ta fram den kunskap vi alla besitter utifrån den erfarenhet och kompetens man skaffat sig genom livet.

Utbildning är också att riktar blicken in framtiden och se sina medarbetare som de som ska vara med i utvecklingen på ett aktivt sätt.

Teori, reflektioner, grupparbeten, övningar o.s.v. är metoder för att utveckla en kunskap eller erhålla en ny. Att arbeta med människor ställer krav både på den som leder men även på den som deltar. Alla har sitt ansvar för att förmedla sin syn och sin kunskap inom de områden vi vill ha en utveckling. Förutsättning för att allas röst ska bli hörd kräver ett tillåtande klimat med trygga grupper och individer.

Utbildningsplatser

Du väljer utbildningsplats i samråd med oss, så får du/ni vara där det är bäst för er. Vi har bra kontakter vad gäller kursgårdar över hela Sverige.Det finns så många bra ställen i det här landet med skiftande prisbilder och standard. Vi har stor möjlighet hjälpa er hitta det just ni önskar.

Flera av våra utbildningar är OCN certifierade. Vill ni veta mer om vad en OCN certifiering innebär är ni välkomna in på www.ocn.se.