Välkommen

föreläsning
Vi på CareOf Utbildning arbetar med stöd, utveckling och utbildning för företag, kommuner och organisationer.

I våra personalutbildningar riktar vi oss till hela organisationen, från VD, mellanchefer till de som verkligen för företaget framåt, personalen. Oavsett vem eller vilka vi jobbar med är förhållningssättet oerhört viktigt för att skapa ett enkelt och naturligt sätt att umgås. Vi tror inte, vi vet, att en grupp som känner sig trygg och där varje deltagare känner sig sedd är den bästa förutsättningen för en utveckling av såväl grupp som individ.

Ledarskap på alla nivåer i verksamheter är vår bas. Vi jobbar enkelt, upplevelsebaserat och skapar trygghet för deltagare oavsett tidigare erfarenheter. Oavsett om det handlar om ledarskap i organisationen, livsplanering för personal i förändring eller att stärka arbetslag o individ är delaktigheten bland deltagarna vår styrka att ta fram.

Ledarskap är inte bara för chefer. Alla i en verksamhet är ledare när det gäller ansvar för sin del i verksamheten.

Gemensamt för alla våra utbildningar är att de på olika sätt är upplevelsebaserade och är en mix mellan föreläsningar, övningar, diskussioner och reflektioner. Glädje, avslappnat klimat och humor speglar vårt sätt att arbeta med grupper och individer.

Gör det enkla av det som kan vara svårt – försvåra inte det som kan göras enkelt……

Klicka in under Aktuellt så kan du läsa om Höstens roligaste och bästa ledarutbildning: Hållbart Ledarskap.

hallbart-ledarskap-2016

Välkommen till Care Of Utbildning